Μεταδίδοντας την Φιλοσοφία μας,
μέσα από την τέχνη της φωτογραφίας